ŚWIATŁOCZUŁE PROJEKTOWANIE

Zapraszamy na AUKCJĘ

Fotorelacja z warsztatów dostępna tutaj : ZDJĘCIA

„Światłoczułe projektowanie” to projekt który, wpisuje się w rodzaj zadań związanych z realizacją inicjatyw mających na celu rozwijanie edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym programów prowadzących do czynnego, a nie tylko biernego uczestnictwa w kulturze. Czynne uczestnictwo w kulturze rozumiemy tu jako poznanie przez młodych ludzi idei ekologicznego projektowania przedmiotów użytkowych i świadomego kreowania nie tylko wartości estetycznych ale również „etycznych” podczas cyklu zajęć praktycznych połączonych z wykładami.

  • Pierwsze zajęcia dla uczniów odbędą się w Liceum Ogólnokształcącym nr 7 w Toruniu.
  • Kolejne w Szkole Podstawowej nr 17, ul. Rudacka 26-32 w Toruniu.
  • Studentów i osoby dorosłe zapraszamy na spotkania do dwóch grup w dniach:  19-20./26-27.10.2013 oraz 16.-17./23.-24.11.2013, Rynek Nowomiejski 27 w Toruniu

Formularz rekrutacyjny dla studentów i osób dorosłych do pobrania
WYPEŁNIONY NALEŻY ODESŁAĆ NA @: projektowanie2013@wp.pl

Uczestnicy zostaną zapoznani z ideologią światowego ruchu DIY (do it yourself), która głosi odejście od powszechnie panującego konsumpcjonizmu i zwrócenie się w stronę samodzielnego wykonywania różnych rzeczy. Podczas realizacji projektu chcemy również przypomnieć postać Pana Adama Słodowego, który jest polskim propagatorem idei Zrób to sam. Bardzo ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest organizacja Aukcji Finałowej (6 grudnia), na której zostaną wystawione do licytacji prace (dzieła sztuki użytkowej w postaci lamp) wykonane przez uczestników. Cel, na który zostaną przekazane pieniądze zostanie ustalony wspólnie przez uczestników.
Zajęcia skierowane są do około 40 uczestników w wieku 10 – 30 lat. Uczestnicy będą poznawać techniki i sposoby tworzenia przedmiotów o praktycznym zastosowaniu, które są zarazem obiektami sztuki użytkowej. Ich zadaniem będzie wykonanie lamp z materiałów odpadowych (makulatura, szkło), materiałów montażowych (kable, żarówki, osłonki, itp.) oraz zakupionych na ten cel materiałów dekoracyjnych (włóczka, papier samoprzylepny, farby do szkła itp.). Każdy z uczestników wykona dwie lampy. Spośród nich wybierze jedną, którą przekaże na Akcję Finałową.
Projekt potrwa od września do grudnia, a młodzi ludzie do których jest kierowany, zaangażują się w twórcze uczestnictwo w kulturze (projektowanie, wykonanie oraz prezentacja dzieł sztuki), oraz przedsiębiorcze działanie połączone z odpowiedzialnością społeczną (przygotowanie aukcji finałowej).

Organizator:
Fundacja YouHaveIt
Finansowanie:


Partnerzy:


Patronat Medialny:

No Comments