DANCE TO FEEL SOMEBODY

„Dance to feel somebody” to projekt realizowany przy współpracy 4 krajów Unii Europejskiej tj. Polska, Francja, Rumunia, Hiszpania w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. 21 młodych ludzi będzie wspólnie pracowało przy tworzeniu adaptacji sztuki Wiliama Shakespeare pt. „Poskromienie Złośnicy”. Projekt będzie zrealizowany w ciągu 9 dni od 12 do 20 kwietnia.2012r. pod okiem profesjonalistów w dziedzinie tańca teatru oraz muzyki tworzonej głosem. Całość będzie zwieńczona spektaklem w dniu19 kwietnia w sali widowiskowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu o godz 19:00, na które chcielibyśmy serdecznie zaprosić mieszkańców naszego miasta i okolic.

Głównym założeniem projektu jest edukacja nieformalna, czyli nauka przez wymianę doświadczeń uczestników, wzajemne poznanie i współpracę. Po przez naszą sztukę chcielibyśmy przekazać i promować wśród młodzieży wartości takie jak, tolerancja, współczucie i zrozumienie,odwaga w realizacji własnych pomysłów oraz altruizm.

Projekt jest realizowany przez wolontariuszy Fundacji „You Have It” z Torunia.

Przy wsparciu partnerów:
Cijuvenil Puente Genil, MJC de Flers, Hair Redivivus Association Buzau, Etnographical Museum in Toruń, STS – Szybko Tanio Smacznie, Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, EM6, 3WAY, NRD Club, Freedom Backpackers, Nestlé, Musli Magazine, orbitorun.pl i Kulturalnytorun.pl.

„Dance to feel somebody” is a project realised in cooperation with 4 European Union countries – Poland, France, Romania and Spain under the Program „Youth in Action”. 21 young people will work together to create
an adaptation of William Shakespeare’s „The Taming of the Shrew”. The Project will be realised for 9 days, from 12 to 20 April 2012 under the direction of professionals in the fields of dance, theatre and music. The Project will finish with a performance on 19 April at 19.00 in the performance hall of the Etnographic Museum in Toruń. We would like to invite all the inhabitants of our city and region to participate.

The main purpose of the project is unofficial education, that is learning through the exchange of experiences and cooperation. Through our art, we would like to pass on and promote values such as tolerance, compassion, understanding, the courage to fulfil one’s ideas and altruism.

The project is realised by the volunteers of „You Have It” Foundation from Toruń.


With the support of:

Cijuvenil Puente Genil, MJC de Flers, Hair Redivivus Association Buzau, Etnographical Museum in Toruń, STS – Szybko Tanio Smacznie, Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, EM6, 3WAY, NRD Club, Freedom Backpackers, Nestlé, Musli Magazine, orbitorun.pl and Kulturalnytorun.pl.

No Comments