O FUNDACJI

Fundacja You Have It prowadzi swoją działalność od 2006 roku. Aktualnie podstawowy skład zespołu stanowią: Dorota Schreiber, Dagmara Pochyła, Natalia Wiśniewska i Katarzyna Kowalewska. Misją fundacji jest tworzenie alternatywnej oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, współpraca z artystami i specjalistami różnych dziedzin, angażowanie lokalnej społeczności w nowoczesne formy rozwoju kulturalnego. Regularnie organizuje warsztaty twórcze z zakresu video, animacji, fotografii cyfrowej, eco designu, muzyki robionej głosem i sztuki ulicznej oraz upowszechnia sztukę współczesną.

 

 

 

Dziedziny, w których głównie się poruszamy oraz realizowane projekty:

VIDEO i FOTOGRAFIA –oswajanie tych mediów ma na celu eliminację poczucia zagubienia w świecie wszechobecnych obrazów. W projekty wpisujemy działania oparte o naukę przydatnych technik, w celu tworzenia indywidualnych i grupowych komunikatów oraz zwrócenie uwagi na ich istotne cechy i sieci powiązań z innymi zjawiskami w kulturze. Edukacja medialna i artystyczna wzajemnie przenikają się tu i wzbogacają.
Projekty:
Jasne, że ciemne //r. 2012//,  Music Panoptikon //r. 2012//, Pocztówki z Nigdy Nigdy //r. 2014//

SZTUKA WSPÓŁCZESNA /WYDARZENIA ARTYSTYCZNE
Projekty:
Film Panoptikon // r. 2012//, Rybi Puzon //r. 2014//, Made in Toruń //r. 2015//, Galera Miłość //r. 2015//

STREET ART / STREET DANCE / BEAT BOX – możliwości ekspresji twórczej, wyrażania siebie poza zinstytucjonalizowanym środowiskiem artystycznym.. Sztuka uliczna pozytywnie wpływa na przestrzeń oraz uprawia dialog z mieszkańca z miastem. Taniec i muzyka robiona głosem pokazuje jak możemy współgrać z ciałem i marzeniami, praca nad sobą, współdziałanie w ruchu i dźwięku poszerzają indywidualne pole aktywności, odczuwania i współodczuwania.
Projekty:
BEAT VOICE BOX //r.  2010 / 2011 /2012//, Burn the Stadium // r. 2012//Pull Up //r. 2015//, Urban Dance Meeting //r. 2010 – 2015//

DIY / ECO DESIGN – ten typ aktywności gdzie formą przewodnią dla nas staje się tworzenie, służy propagowaniu świadomych i aktywnych postaw społecznych, przeciwstawia się powszechnemu konsumpcjonizmowi i skutecznie splata teorię z praktyką.
Projekty:
Światłoczułe Projektowanie // r. 2013// , Re-Make //r. 2013/2015//

GRY MIEJSKIE / GEOCACHING  //r. 2010 – 2015//

Statut Fundacji do druku_uaktualniony zgodnie z uchwałą z 2014r

Loga Fundacji You Have It

ZARZĄD:

dorotka 2aDorota SchreiberPrzewodnicząca Zarządu Fundacji

Posiada wyższy stopień wtajemniczenia z zakresu koordynacji projektów. Urodzona w Toruniu i tu ukończyła studia kierunkowe Wydziału Nauk Pedagogicznych na UMK, jak i studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Współpracuje z osobami i organizacjami w ramach projektów z płaszczyzny edukacji pozaformalnej  oraz sztuki i kultury. Interesuje ją dialog pomiędzy pokoleniami i poznawanie wymiarów ekspresji twórczej.

 

 


Dagmara Pochyła - Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji

Video-instal-performerka, urodzona w Toruniu, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu, dyplom 2007 w pracowni prof. Wiesława Smużnego wyróżniony w IV edycji konkursu Samsung Art Master. Autorka i realizatorka wielu warsztatów kreatywnych. Współpracowała m.in. z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, międzynarodowym projektem warsztatów video Stranger, Stowarzyszeniem Kultura Miejska w Gdańsku i Stowarzyszeniem Officyna w Szczecinie. W projekcie EveryDayLincz tworzyła wizualizacje, a dla zespołu Big Fat Mama tworzyła stroje, teledyski i krótkie formy video. Obecnie (od 2014 r.) jest związana z zespołem MA ze Szczecina. Z jej portfolio można zapoznać się na stronie www.dagmarapochyla.pl

 RADA:

 Natalia WiśniewskaPrzewodnicząca Rady Fundacji

ur.1985 w Lublinie. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie w roku 2010 uzyskała dyplom z grafiki warsztatowej.  Współzałożycielka i kuratorka galerii Miłość w Toruniu. Doktorantka UMK  na kierunku Sztuki Wizualne. Mieszka i pracuje w Toruniu. Autorka instalacji, obiektów, działań site-specific. Eksperymentuje z dźwiękiem i formą. W swej twórczości podejmuje się badania relacji i wzajemnego uwikłania jednostki w procesy społeczno-kulturowe. Działa kontekstualnie, wyszukując prywatne i intymne historie, które łączy z prostotą formy i semantyką języka. Interesuje ją to co na styku, to co niewypowiedzialne. Często, podejmując się nieszablonowych i dopracowanych estetycznie działań, analizuje ludzką kondycję dążąc do przewartościowania myślenia.

Katarzyna KowalewskaWiceprzewodnicząca Rady Fundacji

www.facebook.com/UrbanDanceMeeting

OSOBY TWORZĄCE I WSPIERAJĄCE FUNDACJĘ:

Dorota Schreiber – video / concept

Dagmara Pochyła – concept / video / grafika / performance

Katarzyna Kowalewska – UMD concept

Łukasz Milewski – reżyser dźwięku

Natalia Wiśniewska – PR/ GM concept

Gosia Replińska – fotografia

Sebastian Płocharski – visual artist

Sylwia Rawinis – volunteer

Ewa Swebocka – volunteer

Zgas – beat boxer

Jakub Grajkowski aka Grajek – beat boxer

myspace.com/videosekcja

MEDIA O NAS:

:: Teraz Toruń / Czwartek 17.02.2011

:: Radio PiK

Link do audycji

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI

Sprawozdanie merytoryczne YHI  2015
Sprawozdanie merytoryczne YHI_2014
Sprawozdanie merytoryczne YHI_2013
Sprawozdanie merytoryczne YHI_2012
Sprawozdanie merytoryczne YHI_2011
Sprawozdanie merytoryczne YHI  2010
Sprawozdanie merytoryczne YHI  2009
Sprawozdanie merytoryczne YHI  2008

SPRAWOZDANIA FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
sprawozdanie-finansowe YouHaveIt za rok 2015
Sprawozdanie finansowe YouHaveIt za rok 2014
Sprawozdanie finansowe YouHaveIt za rok 2013
Sprawozdanie finansowe YouHaveIt za rok 2012
Sprawozdanie finansowe YouHaveIt za rok 2011
Sprawozdanie finansowe YHI_bilansu_2010
Sprawozdanie finansowe YHI_rachunek_wyników_2010
Sprawozdanie finansowe YHI_bilansu_2009
Sprawozdanie finansowe YHI_rachunek_wyników_2009
Sprawozdanie finansowe YHI_bilansu_2008
Sprawozdanie finansowe YHI_rachunek_wyników_2008

No Comments