IGRZYSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Po raz kolejny Centrum Wsparcia Biznesu Toruń Direct i Fundacja You Have It zapraszają do udziału w grze „IGRZYSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

igrzyska 2

Gra miejska odbędzie się 25 października 2017 w godzinach 9-14.
Udział w grze jest bezpłatny, liczba uczestników jest ograniczona i liczy się kolejność wysłanych zgłoszeń. Zakwalifikowane grupy zostaną poinformowane telefoniczne i mailowo.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W grze mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

2. W grze może uczestniczyć osiem grup składających się z pięciu uczniów z dorosłym opiekunem (z jednej szkoły jedna grupa).

3. Warunkiem uczestnictwa w grze jest wypełnienie zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) i odesłanie go do dnia 23.10.2017 na adres igrzyskaprzedsiebiorczosci2017@gmail.com

4. Rejestracja zakwalifikowanych do gry uczestników (start i meta) odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz przy ulicy Poniatowskiego 7 w Toruniu.

Pięcioosobowe grupy z opiekunem-nauczycielem wcielą się w dwa typy organizacji – NGO lub biznes – i będą opracowywać projekt poczynając od wstępnej diagnozy społeczności po logistykę działania i ewaluację. W ramach gry używane będą telefony komórkowe z aplikacją do skanowania QRkodów. Uczestnicy po wprowadzeniu w ogólne zagadnienia, będą musieli odwiedzić przygotowane punkty, na których czekają zadania do wykonania. Ich rozwiązywanie wiązało się będzie z nabyciem nowych umiejętności i symulacją praktycznego działania w sektorze biznesu lub NGO. Wygrywa ta grupa, która wykona wszystkie zadania na trasie i zdaniem ekspertów osiągnie założone rezultaty/wskaźniki w opracowanym przez siebie projekcie.

Szczegółowe informacje: Igrzyska Przedsiębiorczości _Regulamin i karta zgłoszeniowa – pdf

Igrzyska Przedsiębiorczości _Regulamin i karta zgłoszeniowa – odt

No Comments