NA LINII SŁOWA

 NA LINII SŁOWA. Twórcze poznawanie relacji słowa i obrazu


baner
Słowo/obraz to często stosowane przeciwstawienie. Używa się go na poziomie tzw. dyskursu akademickiego i  opisów kultury wyrażonych w języku potocznym. Często wartościuje ono i antagonizuje upodobania i kompetencje miłośników słowa – czytelników książek i zwolenników tzw. kultury obrazkowej. Sztuka współczesna pokazuje, że oba te obszary w twórczy sposób ze sobą współpracują, wzbogacają się i dookreślają.

Warsztaty, spotkania wykładowe i spacery prowadzone metodami edukacji pozaformalnej pozwolą nam w pogłębiony sposób poruszać się w sferze współczesnych kodów kultury. Poszczególne działania pogrupowaliśmy w pięciu blokach tematycznych. Odwołujemy się w nich do najnowszych koncepcji sztuki łączącej słowo i obraz, dynamiki miasta czy tradycyjnych przejawów ich współistnienia w sferze kształtowania wspólnoty i tożsamości.

Dzięki wspólnym działaniom chcemy pokazać atrakcyjność słowa i obrazu, które współistnieją ze sobą w fundamentalny dla kultury sposób już na poziomie graficznego przedstawienia pojedynczej litery, typografii książki czy narracji przekazu filmowego.

Projekt podsumuje wydanie publikacji online. Zawartość publikacji obejmować będzie praktyczne podstawy do poznawania relacji słowa i obrazu.

Projekt „NA LINII SŁOWA. Twórcze poznawanie relacji słowa i obrazu”
lipiec – listopada 2017

do sieciObszar roboczy 1@2x

LIPIEC/SIERPIEŃ:
–> POKAŻ MI SWOJĄ OKŁADKĘ A POWIEM CI…
17 LIPCA/ Świetlica Dzieciom Starówki – warsztat prowadzi: Dagmara Pochyła/ wykład prowadzi: Malina Barcikowska
20 LIPCA/ Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście
–> WSPÓŁCZESNE HIEROGLIFY KURS CZYTANIA TAGÓW I GRAFFITI DLA DOROSŁYCH
25 LIPCA/ Kamienica Inicjatyw – spacer prowadzą: Andrzej Kilanowski i Andrzej PoProstu
26 LIPCA/ Kamienica Inicjatyw – warsztat prowadzą: Dagmara Pochyła i Maciej Bukowski
27 LIPCA/ Kamienica Inicjatyw – warsztat prowadzą: Dagmara Pochyła i Maciej Bukowski
–> JĘZYK CIAŁA
26 SIERPNIA/ Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście – warsztat prowadzą: Anna Haracz i Agata Kryk
–> WIRUS HAKOWANIE RZECZYWISTOŚCI
29 SIERPNIA/ Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście – wykład prowadzi: Dominik Pokornowski

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD:
BLOKI TEMATYCZNE PORUSZANE W RAMACH SPOTKAŃ
* Kształtowanie wspólnoty przez język
* Świadome/nieświadome
* Sfera znaczeń i dyskurs sztuki a język
* Pamięć/ historia/ tożsamość
* Racjonalność a sensualność języka

Projekt „NA LINII SŁOWA. Twórcze poznawanie relacji słowa i obrazu.”
Czas: lipiec – listopada 2017
Miejsce: Toruń
Organizator: Fundacja YouHaveIt

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk

 

 

 

 

 

Dofinansowane ze środków Miasta Toruń
HERB GMT

 

 

 

Partnerzy:
Kreatywna Kamienica
Dom Kultury_Bydgoskie Przedmieście
Fundacja Pomocy Samotnym Matkom
Patronat Medialny:
Menażeria

OPIS POSZCZEGÓLNYCH WARSZTATÓW (LIPIEC/SIERPIEŃ):

POKAŻ MI SWOJĄ OKŁADKĘ A POWIEM CI…
Zapraszamy do księgarni na terenie starego miasta. Przejrzymy dostępne tam projekty graficzne okładek oraz tytułów książek. Okładka książki stanowi wizytówkę, na podstawie której często decydujemy o jej zakupie. Dlatego warto zastanowić się jakie strategie są obecne na rynku książki, jakie relacje wytwarzają się między obrazem a tytułem książki i samemu spróbować stworzyć kilka prac. Opowiemy o tym, co znaczą takie słowa jak: kapitałka, grzbiet, pukiel czy guzy. Przywołamy wybitne przykłady z tradycji polskiej szkoły ilustracji oraz tytuły współcześnie wydawanych książek, które do niej nawiązują.

WSPÓŁCZESNE HIEROGLIFY KURS CZYTANIA TAGÓW I GRAFFITI DLA DOROSŁYCH
Działanie warsztatowe skierowane do dorosłych i seniorów mając na celu przybliżenie obecnych w przestrzeni publicznej praktykami wypowiedzi twórczej na przykładzie graffiti,murali i tagów. Działania obejmują spacery z przewodnikiem po dzielnicach Torunia śladami twórców tagów i graffiti. Próba zmiany spojrzenia na przejawy takich aktywności twórczych często mylonych z wandalizmem, będzie polegała na wypatrywaniu ich jako komunikatów, kodów, zjawiska społecznego i nauką odczytywania ich często skomplikowanej formy. Podsumowaniem spacerów będzie próba zaprojektowanie własnego taga, murala lub graffiti. Zbiór tak stworzonych prac zostanie opublikowany w formie naklejek tzw. wlepek.

WIRUS HAKOWANIE RZECZYWISTOŚCI
Informacje w kulturze są tworzone, przechowywane i przekazywane za pomocą wielu różnych kodów. Każdy kod rządzi się swoimi zasadami, od których zależy jego byt i niebyt. Wirus jest zaburzeniem w kodzie, wkrada się i powoduje trudności, ale może też obnażać strukturę kodu – podobnie jak w filmie Matrix. Uczestnicy spotkań twórczych będą dyskutować o kodach i ich właściwościach. Działanie warsztatowe poprowadzone zostaną z użyciem różnych technik czytania, zmieniania i tworzenia kodów wizualno- językowych.

JĘZYK CIAŁA
Podczas warsztatów uczestnicy pracować będą z tzw. mową ciała – wymową gestu i komunikowaniem się za pomocą ruchu. Poznając swoje ciała i ich możliwości ekspresji uczestnicy będą próbowali wypracować swój własny język ciała. Zajęcia pomogą doświadczyć i zrozumieć problem niewyrażalności wielu myśli i emocji przy pomocy klasycznego języka.

 

 

No Comments