Tobiasz Jędrak I 10.06.2017

Tobiasz Jędrak. Czarny kwadrat na białym tle mieszka w widoku z mojego okna
10.06 – 13.08.2017

otwarcie wystawy: 10.06 (sobota) od godz. 12:00 – 21:00

Galeria Miłość

kuratorzy: Natalia Wiśniewska & Piotr Lisowski
wystawa czynna w każdą sobotę w godz. 14-20, lub po telefonicznym umówieniu

Galeria Miłość
ul. Mostowa 7/2a, 87-100 Toruń
www.galeriamilosc.pl
facebook.com/galeriamilosc


W zasadzie widok i kwadrat to nie tyle dwie, co jedna ważna sprawa. Nie umiem myśleć o kwadracie w oderwaniu od widoku, a myśląc o widoku prawie zawsze myślę o kwadracie. Tak już mam. Kwadrat jest nie tylko cząstką mojego widoku, jest również jego centrum, jego metaforą, ikoną, czy nawet esencją. Często, kiedy mówię „kwadrat”, mam na myśli cały widok, całość zawierającą swoją własną reprezentację, swoją własną zasadę. Widok zawiera kwadrat, a kwadrat zawiera ten widok. Tyle w największym skrócie o tym, jak ma się jeden do drugi
ego. 

Tobiasz Jędrak (ur. 1985) – absolwent Wydziału Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Studiował teatrologię i filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz intermedia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obok fotografii, wideo i dźwięku używa tekstu i spaceru jako medium artystycznego. Jego aktywność twórcza wynika z traktowania przestrzeni miejskiej jako pracowni i miejsca permanentnego pleneru.

 

Organizator: Fundacja YouHaveIt
Dofinansowane ze środków Miasta Toruń
TORUN_PORUSZA_pasek

Partnerzy: Aklen, Individo.pl, Restauracja Ciasna, Ahoj Cafe, Cafe pARTer, Tratwa


 

Tobiasz Jędrak

The black square on white lives in a view from my window 

10.06 – 13.08.2017

In fact, the view and the square are not so much two but one significant matter; I cannot think about the square separately from the view and while thinking about the view I mostly have the square on my mind. That is just how I see it. The square is not only the small part of my view but also the center of it; its metaphor and its icon or even its very essence. Often when I say the square I mean the view as a whole, the completeness with its own representation and its own principle in it. The view includes the square and the square includes the view. Briefly it is how these two relate to each other.

 

Tobiasz Jędrak (br. 1985) – graduate of the Department of Intermedia at the Poznań University of Art. He studied theater and film at the Jagiellonian University and intermedia at the Cracow Academy of Fine Arts. Besides photography, video and sound he uses text and strolls as an artistic medium. His creative activity stems from the fact of treating the urban space as a studio and a place of a permanent plain-air.

Organizator: Fundacja YouHaveIt
Dofinansowane ze środków Miasta Toruń
TORUN_PORUSZA_pasek

Partnerzy: Aklen, Individo.pl, Restauracja Ciasna, Ahoj Cafe, Cafe pARTer, Tratwa

 

Tobiasz-internet-01

 

 

 

No Comments