koalicja kulturotwórców

LSA#13 WARSZTATY

14-15.11.2015 (sobota-niedziela), godz. 12:00-18:00 // Kulturhauz // ul. Poniatowskiego 7/2 // TORUŃ

Temat warsztatu: Konsensus, aktywizm i wypalenie. Praca w grupie niehierarchicznej.
Prowadzenie: Kolektyw SPINA

Zapraszamy na warsztaty dotyczące pracy w grupie/z grupą, a także kwestii równoważenia aktywności społecznej z potrzebami osobistymi oraz zmiany społecznej w niesprzyjających warunkach ekonomicznych, społecznych i politycznych.
Chcesz wziąć udział!, prosimy Cię o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego po kliknięciu na okładkę:
COVER_SPINA

i wysłanie go na adres mailowy: kulturhauz@gmail.com albo osobiste dostarczenie do domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu [ul. Sienkiewicza 11/2] w Toruniu lub Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz Hostel [ul. Sukiennicza 24].

Wszystkie informacje dostępne na  www.facebook.com/KoalicjaKulturotworcow/timeline 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
886 119 291 lub 517 468 708

————————————-

WIZYTA STUDYJNA #6 SEJNY
27-28.10.2015 (wtorek-środa)

W ramach wizyty poznamy kulturotwórcze miejsca związane z pograniczem polsko-litewskim: Ośrodek „Pogranicze” w Sejnach i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krasnogrudzie.

Chcesz wziąć udział!, prosimy Cię o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego po kliknięciu na okładkę:

COVER_wizytastud6-2

i wysłanie go na adres mailowy: kulturhauz@gmail.com albo osobiste dostarczenie do domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu [ul. Sienkiewicza 11/2] w Toruniu lub Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz Hostel [ul. Sukiennicza 24].

Wszystkie informacje dostępne na  www.facebook.com/KoalicjaKulturotworcow/timeline 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
886 119 291 lub 517 468 708

————————————-

LSA#9 WARSZTATY

Ceramika, streetworking i ich miejsca wspólne. Warsztaty z praktycznych narzędzi animacji kultury.
Prowadzący: Marcin Płocharczyk, Stowarzyszenie Stumilowy Las

Glina jako narzędzie zmiany społecznej?! Zapraszamy na nietypowe warsztaty! Działania z gliną zmiksujemy z wiedzą na temat funkcjonowania pracy animatora ulicznego. Uczestnicy posiądą praktyczne umiejętności ceramiczne, a wszystko zostanie połączone z eksplorowaniem i skutecznym poszukiwaniem sposobów na dotarcie do społeczności lokalnych za pomocą działań kulturalnych. Zainteresowany? Chcesz wziąć udział!, prosimy Cię o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego po kliknięciu na okładkę:

PŁOCHARCZYK2

i wysłanie go na adres mailowy: kulturhauz@gmail.com albo osobiste dostarczenie do domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu [ul. Sienkiewicza 11/2] w Toruniu lub Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz Hostel [ul. Sukiennicza 24].

Wszystkie informacje dostępne na  www.facebook.com/KoalicjaKulturotworcow/timeline 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
886 119 291 lub 517 468 708

————————————-

LSA#5 WARSZTATY

Działania społeczne, działania opłacalne. Łączenie środowisk i środków w pracy animacyjnej. Prowadząca: Marta Wójcicka
10.10.2015 (sobota), Kulturhauz // ul. Poniatowskiego 5/2 // TORUŃ

Zapraszamy na kolejne warsztaty w ramach LSA! Tym razem będziemy edukować się z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Poznaj strategie pracy jednego z najbardziej prężnych stowarzyszeń zajmujących się animacją kultury!
Zainteresowany? Chcesz wziąć udział!, prosimy Cię o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego po kliknięciu na okładkę:
COVER_lsa_warsztat_5

i wysłanie go na adres mailowy: kulturhauz@gmail.com albo osobiste dostarczenie do domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu [ul. Sienkiewicza 11/2] w Toruniu lub Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz Hostel [ul. Sukiennicza 24].

Wszystkie informacje dostępne na  www.facebook.com/KoalicjaKulturotworcow/timeline 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
886 119 291 lub 517 468 708

————————————-
Wizyty studyjne #4 #5

08.10. 2015 Poznań   //  16-17.10.2015  Wrocław

W ramach wizyty poznamy miejsca kulturotwórcze:
kawiarnia Dobra, Zemsta, Centrum Amarant, Generator MALTA/ Ogród Łazarz ŁAZARZ.
Proponowany Cykl wizyt studyjnych, w ramach projektu Koalicja Kulturotwórców, ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach. Przewidziany jest jako integracja środowisk lokalnych oraz integracja środowiska ekonomicznego z młodymi animatorami kultury. To szansa na wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w dalszym działaniu alternatywnych organizacji.
Udział w wizytach studyjnych jest bezpłatny – organizator pokrywa koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia.

Zapisz się już teraz wysyłając zgłoszenia, więcej informacji i program wizyty wkrótce.

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia  po kliknięciu na wybraną okładkę:

Poznań                                                                                     Wrocław

COVER_wizytastud4 COVER_wizytastud5

 

i wysłanie go na adres mailowy: kulturhauz@gmail.com albo osobiste dostarczenie do domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu [ul. Sienkiewicza 11/2] w Toruniu lub Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz Hostel [ul. Sukiennicza 24].

Zaglądaj na www.facebook.com/KoalicjaKulturotworcow/timeline
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
886 119 291 lub 517 468 708.

——————————————————-

LSA#4 WARSZTATY
Praktyka animatora działań kulturalno-artystycznych. Prowadzący: Szymon Pietrasiewicz.
26-27.09.2015 (sobota, niedziela), godz. 11:00 – 17:00 – Kulturhauz // ul. Poniatowskiego 5/2 // TORUŃ

Zainteresowany? Chcesz wziąć udział!, prosimy Cię o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego po kliknięciu na okładkę:
COVER_lsa_WARSZTAT_4

i wysłanie go na adres mailowy: kulturhauz@gmail.com albo osobiste dostarczenie do domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu [ul. Sienkiewicza 11/2] w Toruniu lub Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz Hostel [ul. Sukiennicza 24].

Wszystkie informacje dostępne na  www.facebook.com/KoalicjaKulturotworcow/timeline 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
886 119 291 lub 517 468 708.
———————————————————

WS#3 WIZYTA STUDYJNA
FOTORELACJA

Jesteś kulturotwórcą? Inicjujesz, realizujesz lub uczestniczysz w działaniach kulturalnych i poszukujesz inspiracji? ​
Zapraszamy do udziału w kolejnej, dwudniowej wizycie studyjnej, zorganizowanej w ramach projektu Koalicja Kulturotwórców, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MpiPS.
11-12.09.2015 – Łódź

Wizyta studyjna obejmie wybrane ośrodki kulturotwórcze usytuowane w Łodzi. Będą to m.in.: OFF Piotrkowska Center, Dom, WI-MA (Widzewska Manufaktura), ms² (Muzeum Sztuki), klubokawiarnia OWOCE i WARZYWA, hostel i klubokawiarnia La Granda (Spółdzielnia Socjalna ISSA).

Do udziału w wizycie studyjnej zapraszamy wszystkich kulturotwórców – organizatorów i animatorów życia kulturalnego, współpracowników prywatnych, społecznych i publicznych instytucji kultury, grupy nieformalne twórców kultury i edukatorów. Nasza oferta skierowana jest także do urzędników i pracowników publicznych instytucji oraz do osób, które udzielają się w życiu kulturalnym dzięki wolontariatom, stażom czy praktykom (przede wszystkim z terenu woj. kujawsko-pomorskiego).
______________________________________________
Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny – organizator pokrywa koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia.
Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

<<<FORMULARZ DO POBRANIA>>>
PDF – FIO_formularz-rekrutacyjny wizyta studyjna3
DOC – FIO_formularz-rekrutacyjny wizyta studyjna3

i wysłanie go na adres mailowy: kulturhauz@gmail.com albo osobiste dostarczenie do domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu [ul. Sienkiewicza 11/2] w Toruniu lub Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz Hostel [ul. Sukiennicza 24].
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
886 119 291 lub 517 468 708.

Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach. Przewidziany jest jako integracja środowisk lokalnych oraz integracja środowiska ekonomicznego z młodymi animatorami kultury. To szansa na wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w dalszym działaniu alternatywnych organizacji.

COVER_wizytastud3

/////
‚Koalicja Kulturotwórców’ to projekt realizowany przez toruńską Spółdzielnię Socjalną Kulturhauz. Ma on na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników kultury w zakresie tworzenia i zarządzania projektami społeczno-kulturalnymi, inicjowanymi na rzecz lokalnych społeczności poprzez utworzenie koalicji, sieci współpracy, o zasięgu regionalnym. Jest on próbą odpowiedzi na pytanie, jak działać w kulturze bez przymusu podporządkowywania się komercyjnym wymogom rynku bądź skostniałym formom organizacji kulturalnej.
Tytułowi kulturotwórcy to współcześni organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego, kreujący innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze. Projekt ma za zadanie zachęcać ich do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, ale także stymulować proces pozytywnych zmian w instytucjach kultury i „włączać” do działań tych, dla których tradycyjne wizje kultury – oparte na dystansie budowanym przez to, co „wysokie” – dotąd stanowiły barierę. Zadaniem projektu będzie również wskazanie szerokiemu odbiorcy potencjału kultury miejskiej i znaczenia oddolnych praktyk mieszkańców, a także podjęcie próby utworzenia form organizacyjnych, które pozwolą na synergię kultury i alternatywnej ekonomii. Uczestnicy będą eksplorować i testować elastyczność form instytucjonalnych, które już istnieją, a także projektować alternatywne sposoby działania w kulturze i nowe struktury socjo-ekonomiczne (kooperatywy, spółdzielnie socjalne sektora kreatywnego).

Partnerzy projektu: Fundacja Fabryka UTU, Fundacja Magazyn Zmian, Fundacja YouHaveIt, Fundacja Wybudowania, TORMIAR, GALERIA MIŁOŚĆ

Zapraszamy do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej, zorganizowanej w ramach projektu Koalicja Kulturotwórców, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MPiPS.

Wizyta studyjna obejmie wybrane ośrodki/ miejsca/ placówki kulturotwórcze, usytuowane w Sopocie, Gdańsku, Gdyni; będą to m.in.: Spółdzielnia Socjalna Dwie Zmiany, Kolonia Artystów, Instytut Sztuki Wyspa, Instytut Kultury Miejskiej.
Termin: 21-22.08.2015
______________________________________________
Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach. Przewidziany jest jako integracja środowisk lokalnych oraz integracja środowiska ekonomicznego z młodymi animatorami kultury. To szansa na wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w dalszym działaniu alternatywnych organizacji.
______________________________________________
Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny – organizator pokrywa koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia.
Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:

<<<FORMULARZ DO POBRANIA>>>
PDF. FIO_formularz-rekrutacyjny wizyta studyjna2
DOC. FIO_formularz-rekrutacyjny wizyta studyjna2

i wysłanie go na adres mailowy: kulturhauz@gmail.com albo osobiście dostarczyć do domu kultury Bydgoskie Przedmieście w Toruniu lub Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz.
kontakt pod numerami telefonu: 886 119 291 lub 531 441 090

COVER_wizytastud2_ok

Uwaga! Nabór na wizytę studyjną #1 Tarnów/ Łysa Góra/ Kraków został zamknięty. Mamy pełną listę. Lada moment będziemy zapraszać na kolejne wyjazdy!
Sprawdź też www.facebook.com/KoalicjaKulturotworcow tam informujemy na bieżąco.

Rekrutacja do udziału w trzydniowej wizycie studyjnej, zorganizowanej w ramach projektu Koalicja Kulturotwórców, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MPiPS.

Wizyta studyjna obejmie 3 miejscowości: Kraków, Łysą Górę, Tarnów i okolice.
Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjn-oartystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach. Przewidziany jest jako integracja środowisk lokalnych oraz integracja środowiska ekonomicznego z młodymi animatorami kultury; wymiana informacji, doświadczeń, nawiązanie kontaktów przydatnych w dalszym działaniu alternatywnych organizacji.
Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, organizator pokrywa koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia.

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

<<<FORMULARZ DO POBRANIA>>>
doc. FIO_formularz-rekrutacyjny wizyta studyjna
pdf. FIO_formularz-rekrutacyjny wizyta studyjna

 

i wysłanie go na adres mailowy: kulturhauz@gmail.com albo osobiście dostarczyć do domu kultury Bydgoskie Przedmieście w Toruniu lub Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz.
kontakt pod numerami telefonu: 886 119 291 lub 531 441 090

RAMOWY PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ*
>>>18.08.2015 Tarnów
- 7:00 wyjazd z Torunia
- 16:00 BWA Tarnów – oprowadzanie po wystawie Łysogórski eksperyment. Ceramika dla architektury
- 18:00 – zwiedzanie Tarnowa (kolacja)
- 21:00 – wyjazd do Łysej Góry (nocleg)

>>>19.08.2015 – Łysa Góra – wieś, w której działała Spółdzielnia „Kamionka”, założona w 1947 roku. Spółdzielnia zajmowała się tworzeniem ceramiki architektonicznej
Łysa Góra – program zwiedzania:
- 10:30 – Zamek w Dębnie
- 12:00 – technikum ceramiczne/ poczta/ obiekty/
- 12:30 zwiedzanie zakładów
- 19:00 wyjazd >>> Kraków (obiadokolacja, nocleg)

>>>20.08.2015 – Kraków i okolice
- 12:00 – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
- 16:30 – pierwsza bezgotówkowa kawiarnia w Polsce – Cafe Fińska (przerwa kawowa)
- 18:30 – Podłęże – INSPIRO – alternatywny dom kultury
- 19:00 – wyjazd>>>Toruń

*Uwaga! Program może ulec zmianom
———————————————————

Rekrutacja na warsztaty  „diagnozowanie potrzeb lokalnych środowisk twórczych”, realizowanych w ramach projektu Koalicja Kulturotwórców, podprojektu letnia szkoła animatorów organizowanego przez Spółdzielnię Socjalną Kulturhauz
Prowadząca: Agnieszka Różyńska

Miejsce warsztatów:
- Kulturhauz – ul. Poniatowskiego 5/2, Toruń
Czas warsztatów:
-
25.07.2015 (sobota), godz. 12:00-19:00
-
26.07.2015 (niedziela), godz. 10:00-17:00

<<<FORMULARZ DO POBRANIA>>>

.DOC_formularz zgłoszeniowy

.PDF_formularz zgłoszeniowy

Wypełnioną kartę uczestnika należy wysłać na adres mailowy: kulturhauz@gmail.com albo osobiście dostarczyć do domu kultury Bydgoskie Przedmieście w Toruniu lub Spółdzielni Socjalnej Kulturhauz.

 

Organizator:
Spółdzielnia Socjalna Kulturhauz
Partnerzy: Fundacja Fabryka UTU, Fundacja Magazyn Zmian, Fundacja YouHaveIt, Fundacja Wybudowania, Galeria Miłość
Finansowanie: Projekt Dofinansowano ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MPiPS

 

No Comments