GALERIA MIŁOŚĆ

Galeria | Gallery

Galeria Miłość
ul. Mostowa 7/2a
87-100 Toruń
Polska/Poland

galeria czynna: w poniedziałki w godz. 13-19, lub po telefonicznym umówieniu
Tel. +48 728 375 393

milosc.galeria@gmail.com
www.facebook.com/galeriamilosc

Tel. +48 728 375 393

Program rok 2015 ————————-

+ WYSTAWA PROBLEMOWA /ZBIOROWA/ „99,965″
26.09 – 25.10.2015

+ Norbert Delman. Przystosowanie obronne
13.06 – 19.07.2015
otwarcie wystawy: sobota 13 czerwca, godz.19:00

+ Natalia Wiśniewska. Twarda spacja | Non Breaking Space

18.04 – 31.05.2015
otwarcie wystawy | opening of the exhibition: 18.04.2015
godz.19:00 | 7 p.m.

kurator | curator: Piotr Lisowski
Obszar wystawy Natalii Wiśniewskiej wypełniają figury, które kiedyś nazywaliśmy obiektami artystycznymi lub ideami. Teraz pozostają one martwe. Ten zbiór figur pozwala postawić pytanie o istnienie zależności pomiędzy zamysłem, obiektem i jego odbiorem. To z pozoru formalne pytanie krzyżuje w sobie intuicję artystyczną z mglistym terytorium zamieszkałym przez widma, których obecność i język obdarzony jest sprzecznymi głosami.

Fotorelacja z wernisażu

Zdjęcia: SZABELSKI

Natalia Wiśniewska & Piotr Lisowski

Galeria Miłość to prywatna inicjatywa powstała na pograniczu aktywizmu oraz namysłu nad praktyką wystawienniczą i artystyczną. Jej dążenia oparte są na przeświadczeniu, że sztuka pozostaje produktem ubocznym relacji oraz przesiąknięta jest kontekstem codzienności. Interesują nas pęknięcia i ryzyko, sytuujące się pomiędzy słowami i przedmiotami, myślami i działaniami. Ten obszar poddajemy analizie projektując miejsce do „wydarzania się”. Galeria pozostaje naszym medium testowym, nie do końca rozpoznanych, metod produkcji i gromadzenia wiedzy dotyczących aspektów kultury współczesnej. Galeria Miłość to figura niemożliwa, w obszarze której rozgrywki intelektualno-emocjonalne stanowić mogą narzędzie do bycia razem.

Miłość Gallery is a private initiative founded on the borderline of activism and reflection on creating and exhibiting art. Its endeavours are based on the belief that art is a byproduct of the relationship and is imbued with the context of daily life. We are interested in gaps and a chance situated between words and objects, thoughts and actions. This area is submitted for analysis by designing a place to “the happening”. The gallery remains our test medium, not entirely recognized, of knowledge production and accumulation methods that are pertaining to the contemporary culture aspects. Miłość Gallery is an impossible figure, within which the intellectual-and-emotional games may serve as a medium of being together.

ZAPRASZAMY NA ELEKTRONICZNĄ STRONĘ GALERII MIŁOŚĆ
http://galeriamilosc.pl/

—–
Współfinansowanie:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
mkidn_01_cmyk

 

 

 

 

 

 

 

Partner:
Kulturhauz
Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście
Aklen
Drukuj za grosze
Generał
Restauracja Ciasna

No Comments