NA LINII SŁOWA. Twórcze poznawanie relacji słowa i obrazu // publikacja

„Na linii słowa. Twórcze poznawanie relacji słowa i obrazu” było projektem z zakresu edukacji kulturalnej dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasta Toruń, w ramach którego odbyło się ponad 20 wydarzeń.

Dzięki realizacji cyklu działań projektowych od lipca do listopada 2017 roku, pokazaliśmy uczestnikom projektu, że język polski jest podstawowym elementem w budowaniu naszej tożsamości narodowej.

Warsztaty, spotkania wykładowe i spacery prowadzone metodami edukacji poza formalnej pozwoliły nam w pogłębiony sposób poruszać się w sferze współczesnych kodów kultury. Poszczególne działania zostały opracowane w postaci scenariuszy zajęć i przedstawione w publikacji. Odwołujemy się w niej do najnowszych koncepcji sztuki łączącej słowo i obraz, dynamiki miasta czy tradycyjnych przejawów ich współistnienia w sferze kształtowania wspólnoty i tożsamości.

Zawartość publikacji obejmuje praktyczne podstawy do poznawania relacji słowa i obrazu. Scenariusze zajęć dla różnych grup wiekowych, zostały tak opracowane by mogli je stosować nauczyciele i edukatorzy.

Publikacja jest darmowa i można ją pobrać pod adresem www.youhaveit.pl oraz www.issuu.com/fundacjayouhaveit/docs/na_linii_s__owa_publikacja_ok4

Zachęcamy
Zespół projektowy Fundacji You Have It

OKObszar roboczy 1@2x-100

Więcej o projekcie na:

www.youhaveit.pl/?page_id=1793

www.facebook.com/YouHaveIt/

www.facebook.com/naliniislowa

About The Author

No Comments